EDC Downtown Subcommittee Minutes & Agendas

E.g., 01/20/2020
E.g., 01/20/2020
Date / Time Agendas Minutes
01/16/2020 - 6:30pm Agenda
12/19/2019 - 6:00pm Agenda
10/25/2019 - 7:45am Agenda
10/17/2019 - 6:00pm Agenda Minutes
09/25/2019 - 6:00pm Agenda Minutes
08/16/2019 - 8:00am Agenda Minutes
08/09/2019 - 7:45am Agenda Minutes
06/12/2019 - 8:00am Agenda Minutes
05/31/2019 - 8:00am Agenda Minutes
04/25/2019 - 6:00pm Agenda Minutes
04/05/2019 - 8:45am Agenda Minutes
03/26/2019 - 8:00am Agenda Minutes
03/08/2019 - 8:00am Agenda Minutes